top of page

Bay

Mèsi pou sipò jenere ou nan Legliz Bondye Christian Life Center Boston. Klike sou bouton an bay anba a bay sou entènèt, oswa voye nan kontribisyon ou pa US lapòs nan adrès yo bay la:

(...)

Legliz Bondye kretyen lavi sant nan Boston
839 Washington Street
Dorchester, MA 02124
Nimewo telefòn: 617-288-1414
Faks #: 617-287-2220
Imèl: info@clcboston.org

(...)

Ou ka tèks kado ou pa voye tèks mesaj CLCBOSTON nan 77977

(...)

Kado ou yo se franchiz taks.

bottom of page